Sự hài lòng

Sự hài lòng

Việc xây dựng có khả năng phục cụ nhu cầu của bạn cho các dự án Quản lý Nhà thầu / Tổng thầu
(CMSC)

An toàn là bạn

An toàn là bạn

Thiết kế xây dựng là một trong nhiều thế mạnh của Công ty xây dựng và chúng tôi được xem là đi đầu trong ngành xây dựng

Chuyên gia kinh nghiệm

Chuyên gia kinh nghiệm

Khi thiết kế bao bì cần có sự phối hợp nhất quán để tạo được phong cách riêng của thương hiệu bao bì cần có sự phối

Tổ hợp dịnh vụ thương mại, văn phòng và chung cư Đại Kim/ Five Star Garden

Nội dung công việc: Hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điều hoà thông gió/ Electrical system, plumbing

Giá trị hợp đồng: 5,200,000,000 vnđ

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Five Star Kim Giang/ FiveStar Kim Giang Co.Ltd,

Địa chỉ: Khu đất số 02, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội

Tư vấn thiết kế: Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam/ Vietnam nation construction consultants (VNCC)

Tư vấn giám sát: Công ty CP tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO /CONINCO-C&E.JSC

Thời gian: 03.2016 – 12.2016/ March, 2016–December, 2016