Sự hài lòng

Sự hài lòng

Việc xây dựng có khả năng phục cụ nhu cầu của bạn cho các dự án Quản lý Nhà thầu / Tổng thầu
(CMSC)

An toàn là bạn

An toàn là bạn

Thiết kế xây dựng là một trong nhiều thế mạnh của Công ty xây dựng và chúng tôi được xem là đi đầu trong ngành xây dựng

Chuyên gia kinh nghiệm

Chuyên gia kinh nghiệm

Khi thiết kế bao bì cần có sự phối hợp nhất quán để tạo được phong cách riêng của thương hiệu bao bì cần có sự phối

NHÀ Ở CÁN BỘ CNV VIETINBANK N02-T2

Nội dung công việc: Hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước .

Chủ đầu tư: Công ty TNHH thương mại, dịch vụ và đầu tư công đoàn Ngân hàng công thương Việt Nam .

Địa chỉ: Khu Đoàn ngoại giao, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội.

Tư vấn thiết kế: Liên doanh nhà thầu thiết kế phương án kiến trúc 

Tư vấn giám sát: Công ty Apave Việt Nam.

Thời gian: Tháng 12/2014 – Tháng 3/2016.