Sự hài lòng

Sự hài lòng

Việc xây dựng có khả năng phục cụ nhu cầu của bạn cho các dự án Quản lý Nhà thầu / Tổng thầu
(CMSC)

An toàn là bạn

An toàn là bạn

Thiết kế xây dựng là một trong nhiều thế mạnh của Công ty xây dựng và chúng tôi được xem là đi đầu trong ngành xây dựng

Chuyên gia kinh nghiệm

Chuyên gia kinh nghiệm

Khi thiết kế bao bì cần có sự phối hợp nhất quán để tạo được phong cách riêng của thương hiệu bao bì cần có sự phối

Nhà máy Regina miracle – giai đoạn 5

Nội dung công việc: Hệ thống điện, hệ thống CTN/ Electrical, P&S system.

Giá trị hợp đồng: 5,200,000,000 vnđ

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam.

Địa chỉ: Khu công nghiệp Vsip, Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Tư vấn giám sát: Công ty cptvtk dân dụng& công nghiệp (idco).

Thời gian: 04.2017 - 06.2017/ April, 2017 - June, 2017