Sự hài lòng

Sự hài lòng

Việc xây dựng có khả năng phục cụ nhu cầu của bạn cho các dự án Quản lý Nhà thầu / Tổng thầu
(CMSC)

An toàn là bạn

An toàn là bạn

Thiết kế xây dựng là một trong nhiều thế mạnh của Công ty xây dựng và chúng tôi được xem là đi đầu trong ngành xây dựng

Chuyên gia kinh nghiệm

Chuyên gia kinh nghiệm

Khi thiết kế bao bì cần có sự phối hợp nhất quán để tạo được phong cách riêng của thương hiệu bao bì cần có sự phối

NHÀ CLB - SÂN GOLF QUỐC TẾ ĐỒ SƠN

Nội dung công việc: Hệ thống điện, điện nhẹ, hệ thống cấp thoát nước, điều hòa không khí .

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tập đoàn BRG .

Địa chỉ: Đồ Sơn – Hải Phòng .

Thời gian: Tháng 07/2011 – Tháng 12/2011