Giới thiệu

Vì sao chọn chúng tôi

Vì sao chọn chúng tôi

Vì sao chúng tôi khác biệt ? Sau những năm tồn tại và phát triển, những thành công mà Công ty Cổ phần Thi...

23/10/2017

Xem chi tiết >>
Nhân sự

Nhân sự

Đội ngũ nhân sự Sở hữu đội ngũ nhân lực phát triển mạnh, vững chắc cả về chiều rộng lẫn chiều sâu(số lượng và chất...

23/10/2017

Xem chi tiết >>
Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi Để có thể hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược và sứ mệnh kể trên, mọi hoạt động sản xuất, thiết...

23/10/2017

Xem chi tiết >>
Định hướng chiến lược

Định hướng chiến lược

Tầm nhìn Với phương châm “Hoàn hảo về chất lượng- khác biệt về dịch vụ”, Công ty Cổ phần Thi công cơ điện Hà...

23/10/2017

Xem chi tiết >>