Sự hài lòng

Sự hài lòng

Việc xây dựng có khả năng phục cụ nhu cầu của bạn cho các dự án Quản lý Nhà thầu / Tổng thầu
(CMSC)

An toàn là bạn

An toàn là bạn

Thiết kế xây dựng là một trong nhiều thế mạnh của Công ty xây dựng và chúng tôi được xem là đi đầu trong ngành xây dựng

Chuyên gia kinh nghiệm

Chuyên gia kinh nghiệm

Khi thiết kế bao bì cần có sự phối hợp nhất quán để tạo được phong cách riêng của thương hiệu bao bì cần có sự phối

ĐẠI SỨ QUÁN ÚC

Nội dung công việc: Thi công lắp đặt hệ thống MEP,    hệ thống cấp thoát nước, hệ thống hạ thế, điện nhẹ .

Chủ đầu tư: Đại Sứ Quán ÚC .

Địa chỉ: Số 8 Đào Tấn, Q. Ba Đình, TP.Hà Nội .

Nhà thầu chính: Công ty cơ điện lạnh Đà Nẵng .

Thời gian: 6/2014 - 2/2015